top of page

伯大尼教會
Bethany Church Canada

   仁愛+喜樂+和平=滿有神同在的教會

         

​               2024  感恩分享

Screen Shot 2024-06-03 at 10.46.04 AM.png
Screen Shot 2024-05-22 at 2.59.22 PM.png
IMG_9670.jpg

Vivivan姊妹受洗紀念​

IMG_9679.jpg

2024復活節主日聚會

Screen Shot 2024-03-22 at 1.38.20 PM.png

三月壽星

IMG_8881.JPG

2024農曆新年主日聚會

屏幕截图 2024-02-04 211133.png

二月壽星

IMG_8806.jpg

​鄭彩芹姊妹受洗紀念​

IMG_8883.JPG

​一月壽星

bottom of page